Viber
facebook messenger
Епоксидна смола Pava Resine

Защитни и декоративни покрития PAVARESINE

Покрития за хранителната промишленост


Сертифицирани епоксидни смоли за хранителната промишленост

ALBICOAT CL е смола, сертифицирна за контакт с храни. Продуктът е тестван през годините и е използван в много обекти, както в Италия, така и в чужбина (Чили, САЩ, Франция). Разработен е без ароматни амини (извлечени от Бисфенол F), фталати и нонилфенол. Всички суровини, използвани при производството му са включени в списъците с вещества, които са разрешени и осигурени по европейски и италиански стандарт.
ALBICOAT CL отговаря на ограниченията, предвидени в нормативната уредба, тъй като те се отнасят до употребата и характера на миграцията на съединенията и епоксираните производни (BADGE, BFDGE и NOGE) в токсикологичен риск поради възможното им отлагане в храната.
Продуктът е в съгласие с Министерски указ от 21/03/73 (Хигиенна дисциплина на опаковките, контейнерите и оборудването, които влизат в контакт с храна или с вещества за лична употреба) и последващите изменения (транспониране на Директива 82/711 / ЕИО, 85/572 / ЕИО, 90/128 / ЕИО и последващите изменения 2002/72 / ЕИО) и е подходящ за всички вещества, за които има миграционни тестове със симуланти 3% разтвор на оцетна киселина в 10% eтанол, например вино, бира, зехтин, зеленчуци, питейна вода, зърнени храни и др.
Общите миграционни тестове бяха проведени при условия като продължителност, температура и симулираща течност, указани съгласно Министерски указ от 21.03.73 г. и последващите изменения (вж. Член 6 от Регламент (ЕО) № 1935/2004) и дадоха благоприятен резултат. Установената аналитична стойност е по-ниска от праговата граница.
Спектрофотометричното сканиране на симулиращи течности (съгласно министерския указ от 21/03/73 и последващите изменения) има оптично предаване не по-малко от 95% в сравнение с базовата линия и след това материалът не съдържа миграция на оцветяване.
И накрая, в съответствие със специфичното миграционно изпитване, ще се спазват ограниченията, определени от действащото законодателство (Министерски указ от 21.03.73 г. и последващите изменения) BADGE и неговите производни: Регламент на ЕО 1895/2005 установява границата на специфична миграция за сумата от BADGE , BADGE. H2O и BADGE.2H2O и за сумата от BADGE.HCI, BADGE.2HCI и BADGE.H2O.HCI.
Регламентът забранява и използването на BFDGE и NOGE.
В заключение, ALBICOAT CL, при условията на изпитване, е подходяща за директен контакт с храна и също така запазва органолептичните характеристики на храната.Други продукти


Партньори

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

Телефони:
089 462 2799
089 545 4934
089 864 4888


E-mail:
office@pavaresine.bg

Полезни връзки

Файлове
Галерия
Видео
Блог
Понеделник - Петък
09:00 - 19:00 часа

Почивни дни:
Събота и Неделя

© Всички права запазени 2024 | Защита на данните | Условия при ползване